Inscripcions

PROCEDIMENT PER REALITZAR LA PRE- INSCRIPCIÓ DE LA PROPERA TEMPORADA

1. Omplir el formulari d'inscripció amb totes les dades requerides:
·        Podeu omplir el formulari online en el següent enllaç: www.cfllicadevall.com/formularionline y enviar al correu de coordinacio@cfllicadevall.com la següent documentació:
1. Una fotocopia del DNI del jugador (per les dues cares).
2. Una fotocopia de la targeta sanitària individual del jugador.
·        O podeu descarregar el formulari clicant en el següent enllaç: www.cfllicadevall.com/formularipaper i enviar-lo signat al correu de coordinacio@cfllicadevall.com, adjuntant la següent documentació:
1. Una fotocopia del DNI del jugador (per les dues cares).
2. Una fotocopia de la targeta sanitària individual del jugador.
RECORDEU SINGAR EL DOCUMENT
2. Efectuar el pagament de 150€ (en concepte de paga i senyal) per fer efectiva la pre-inscripció

¡BENEFICIA'T D'UN DESCOMPTE DE 50€!*

·        El pagament es pot efectuar en efectiu a l'oficina o mitjançant ingrés/transferència bancària al següent numero de compte (BSabadell):

LA PRE-INSCRIPCIÓ COMPLETA S'HA D'EFECTUAR ABANS DEL 15 DE JULIOL

*SI FEU LA PRE-INSCRIPCIÓ I EL PRIMER PAGAMENT DE 150€ ABANS DEL 15 DE JUNY

PAGAMENTS

El pagament es fracciona en tres terminis; el primer de 150€ abans del 15 de juliol (per reservar la plaça), el segon de 100€ abans del 30 de setembre i el tercer (diners restants) abans del 23 de desembre.
El pagament es pot efectuar en efectiu o bé mitjançant ingrés o transferència bancària.
No es tornarà l’import de la pre-inscripció (150€) en cas de donar-se de baixa del club.
Els descomptes s'aplicaran a totes les inscripcions rebudes i pagades abans del 30 de juny.
Descompte per germans: 30% de la quota mes baixa.

MUTUALITAT I PORTAL DEL FEDERAT

Tal i com dictamina la Federació Catalana de Futbol, la responsabilitat de donar-se d’alta en la mutualitat de futbolistes (assegurança que paguen tots els federat per cobrir l’assistència mèdica en cas de possible lesió) és responsabilitat de cada federat, o dels seus pares o tutors en el cas dels menors d’edat.
Tots els jugadors hauran d’estar donats d’alta i amb la mutualitat en vigor el primer dia d’entrenament, mitjançant el portal del federat www.futbol.cat. Aquest pagament és totalment independent del club i s’efectua directament a la federació.
La mutualitat (assegurança del futbolista) té un cost que dependrà de la categoria en la qual jugui, sent a càrrec del jugador.

CONTACTE

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic o bé mitjançant telèfon mòbil (preferiblement WhatsApp):

📩 secretaria@cfllicadevall.com

📩 coordinacio@cfllicadevall.com

📲 622 002 016

📲 93 843 90 57

Desenvolupat per